Afyon Savaşları

Afyon Savaşları

Afyon Savaşları, 19. yüzyıl ortalarında Çing (Qing) Hanedanı, diğer adıyla Mançu Hanedanı, ile Batılı güçler arasında yapılan iki savaşa verilen addır. Birinci Afyon Savaşı Çing Hanedanı’nın Çinli tüccarlara afyon sayan İngiliz tüccarlarına karşı sefere çıkmasıyla tetiklenmiş ve 1839-1842 yılları arasında Çing Hanedanı ile Büyük Britanya arasında yapılmıştır. İkinci Afyon Savaşı ise Çing, Britanya ve Fransa […]