İlk Yıllarında Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

Leondardo da Vinci Kimdir? Rönesans Dönemi’nin belki de en önemli ressamlarından biri olan “Leonardo Da Vinci” hakkında “Rönesans’ın ete kemiğe bürünmüş halidir” desek yanılmayız, hatta hakkını yemiş oluruz. Çünkü Leonardo yalnızca bir ressam değil, döneminin önemli bir filozofu, astronomu, mimarı, mühendisi, mucidi, matematikçisi, anatomisti, müzisyeni, heykeltıraşı, bitkibilimcisi, jeologu, kartografı, yazarı ve ressamıdır. Leonardo, 15 Nisan […]

Konstantinopolis’in Kuruluşu

Konstantinopolis'in Kuruluşu

Constantinus, Licinius ile yaptığı savaşlar süresince Byzantion’un doğal konumundan, Avrupa kıtasının en uç noktası oluşundan ve Boğaz kıyısından Asya’yı görmesinden etkilenmişti. Zaferi kazandıktan sonra kumandanların Büyük İskender’den beri izledikleri bir geleneği devam ettirerek bu askeri başarısının anıtı olarak bir şehir kurmak istedi. Önceleri Troya şehrini yeniden kurmayı düşündü, ancak Boğaz’ın konumu ve üç tarafı denizlerle […]

Rönesans’ın Doğuşu

Atina Okulu

Rönesans Ne Demek? Sanat tarihi ile ilgilenen veya ilgilenmeyen herkes mutlaka “Rönesans”ı bir yerlerden duymuş olmalı. Duyar duymaz aklımıza bilim, sanat ve yenilikler gelir. Ancak bu kelimeyi anlambilim açısından incelemeye alırsak aslında dini bir terim olarak ortaya çıktığını görürüz. “Rönesans” kişinin yeniden hayata dönüşüne verilen isimdir. İtalyanca “Rinascita-Rinascimento”, yani hepimizin bildiği “Yeniden Doğuş” anlamına gelir. […]

Atina’da Pers Yıkımı

Salamis Deniz Muharebesi

İlk Sefer: I. Serhas (M.Ö. 480) Milattan Önce 480’de I. Serhas’ın (Kserkses, Xerxes) Thermopylae Muharebesi’ndeki galibiyetinden sonra Boeotia’nın tamamı Ahameniş ordusunun idaresi altına geçti. Serhas’a karşı direnen iki şehir, Tespiae ve Plataea, ele geçirildi ve yıkıp yerle bir edildi. Attika tamamen saldırıya açık duruma geldi ve böylelikle Atina’nın geri kalan tüm popülasyonu, Birlik donanmasının yardımı […]

Roma’nın Kuruluş Efsanesi

Romulus ve Remus

Geleneksel inanca göre, Roma M.Ö. 753’te kurulmuştu. Ancak bu tarih tamamıyla mitolojik bir tarihtir. M.Ö. 1 yüzyılda yaşamış olan Romalı yazarlardan Varro, consul (konsül) listelerini temel alarak Roma’nın kuruluş tarihini M.Ö. 753 olarak önerdi ve o zamandan itibaren bu tarih Roma’nın geleneksel kuruluş tarihi olarak kabul edildi. Fakat, gerçekte bu tarih tartışmaya açık olup gerçeği […]